Estetik, bir konutun ya da başka bir yaşam alanının değerini belirleyen önemli ölçütlerden birisidir. Reel Yönetim de Peyzaj Bakım bölümüne çözüm ortakları ve sürekli personelleri aracılığı ile özel bir önem gösterir. Özet olarak Peyzaj Bakımın görev ve sorumlulukları:

• Rutin olarak çim biçme işini yapmak ve çim alanların kenarlarının düzeltilmesini sağlamak,

• Yabancı otları ayıklamak başta olmak üzere, çim alanlarının bakım işlemlerini yapmak,

• Bitkilerin ve fidanların rüzgar ve diğer olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için hereklemesini yapmak,

• Yeşil alanlarda gübreleme, sulama, çapalama ve budama işlemlerini gerçekleştirmek,

• Bahçelerin ve tüm yeşil alanların genel düzenini sağlamak, görünümünü estetize etmek,

• Bitkilerde hastalıklara neden olacak çeşitli zararlıları yok etmek için ilaçlama yapmak.