BÜTÇE YÖNETİMİ

• Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması.

• İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı.

• Bina yönetimi ve 3. şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması.

 

• Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi. profesyonel hizmetleri sonucunda oluşturdukları yeni bir düzenle tanıştıracaktır.

• Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi.

• Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması.

• Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması.

• Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda genel kurula sunulması.

• Resmi defterlerin yıl sonunda notere kapattırılması.